Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


fromberg

Hendrik Willem Fromberg

1812 – 1882

Algemeen

Fromberg was architect maar (vooral ook) projectontwikkelaar. Hij kocht grond, bouwde daarop in eigen beheer en naar eigen ontwerp villa's. Soms ook kocht hij delen van wijken, om ze vervolgens aan derden te verkopen.

Fromberg was de eerste in Arnhem die woningen buiten de Janspoort liet bouwen. Op 1 september 1849 besluit de raad hem grond te verkopen tegen 50 cent de vierkante el om negen woningen bij het Tamboersboschje (tegenover de huidige uitgang Sonsbeekzijde van Arnhem Centraal) te bouwen. Hij bouwde daar waarschijnlijk zijn eerste villa’s, in eclectische-neoclassicistische stijl.
In 1853 krijgt Fromberg van de gemeente opdracht om ter verfraaiing van de stad aan het Willemsplein ‘waarop zich schamele huisjes bevinden’ een gevelwand van zeven huizen te bouwen. Hij kreeg daarvoor fl 7.000,00. De nu bekende Fromberghuizen.

Fromberg was van 1851 tot 1853 ook eigenaar van villa Bronbeek. In dat laatste jaar verkocht hij huis en omringend grond aan koning Willem III, die er een riant huis (paleis) voor zijn moeder Anna-Paulowna liet bouwen. Vanaf 1860 werd hier het militair invalidenhuis gevestigd.

Fromberg speelde ook een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van Arnhem.
Zo nam onder zijn leiding een groep notabelen in de stad het initiatief voor de bouw van een concertzaal annex feestzaal, Musis Sacrum. Fromberg zelf leverde hiervoor het ontwerp.

Ook nam hij het voortouw bij de oprichting (30 december 1853) van de Vereeniging “Handwerksbloei”, die de verbetering van de leef- en werksituatie van de arbeiders en handwerkslieden tot doel had:
“eene verbetering te brengen in de dagloonen der handwerkslieden, onverschillig tot welk vak van nijverheid behoorende” …. en …. “het te keer gaan van beunhazerij, waardoor gepatenteerde werkbazen zoozeer in hun bestaan benadeeld worden.” Fromberg was de eerste voorzitter van de vereniging (in dat eerste bestuur had ook stadsarchitect Hendrik Jan Heuvelink zitting) en zou dat tot 1866 blijven.

Als eerbewijs voor zijn bouwactiviteiten en culturele verdiensten heeft de gemeenteraad al op 29 december 1856, dus al tijdens zijn leven!, besloten om het gebied bij het Tamboerboschje de “Fromberg” te noemen. Ook komt de naam “Frombergstraat” al in 1858 in de Arnhemse adresboeken voor.

Gebouwen van Fromberg

1847eerste ontwerp Musis Sacrum
1849/1850Villa’s in het Tamboerboschje
1851het landhuis Beaulieu aan de Noordelijke Parallelweg
1852villa Rosorum
1853de Fromberghuizen
1865Villa Paulina, Amsterdamseweg 15

Levensloop

1812Geboren in Kleef op 10-11-1812, als zoon van een timmerman; zijn voornamen Henri Guillaume
1840Hij vestigde zich in 1840 in Arnhem als architect en ging wonen aan de Nieuwe Kraan
1882Overleden op 30-08-1882. Hij is begraven op begraafplaats Onder de Linden

Literatuur / websites

  • Vredenberg J. e.a.Architecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp, Uitgevrij Matrijs 2019, o.a. blz 65 e.v.
fromberg.txt · Laatst gewijzigd: 2022/03/07 10:34 door wim